Hakcipta


Hakcipta Laman Web Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pahang dan kandunganya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pahang kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pahang.