Nilai Teras


NILAI TERAS

SABAR

SEPAKAT

SIAGA

SOPAN

SYUKUR

 

SABAR

Kekuatan dan ketahanan diri dalam menerima kesusahan atau halangan:-

 • Bersabar dalam menghadapi masalah dan tenang dalam menangani tekanan
 • Membuat pertimbangan yang teliti sebelum membuat sesuatu tindakan atau keputusan
 • Sentiasa berfikiran positif dalam menghadapi tekanan

SEPAKAT

Kerjasama dan saling muafakat supaya matlamat Jabatan dapat dicapai:-

 • Saling bekerjasama dalam kumpulan
 • Sanggup berkongsi, melindungi kepentingan bersama dan mengorbankan keuntungan peribadi demi kebaikan organisasi
 • Berganding bahu dalam menyelesaikan masalah
 • Bersama-sama berusaha meningkatkan kualiti, produktiviti dan hasil kerja
 • Sedia menerima pandangan, nasihat dan mudah memaafkan kesalahan orang lain

SIAGA

Keadaan yang siap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan meliputi kemudahan, prosedur dan fikiran:-

 • Sentiasa bersiap-sedia dalam menghadapi cabaran dalam organisasi
 • Sentiasa bersedia dan berupaya melaksanakan tugas yang diamanahkan
 • Mampu bertindak dan menyesuaikan diri dalam sebarang keadaan
 • Mengadakan sistem komunikasi yang lebih berkesan dalam menghadapi sebarang kecemasan
 • Memiliki prasarana yang baik, berfungsi dan selamat dapat memberi keselesaan, produktiviti, kualiti dan menjamin kesiagaan organisasi

SOPAN

Perbuatan, tingkah laku dan perkataan yang lemah lembut yang menggambarkan keperibadian seseorang:-

 • Memberi layanan dengan wajah yang manis dan bertutur dengan lemah lembut tetapi tegas
 • Sentiasa menghormati diri sendiri, rakan sekerja serta pelanggan
 • Sentiasa mengamalkan sikap mesra dengan pelanggan yang datang berurusan
 • Sentiasa mewujudkan hubungan yang harmonis dalam kumpulan dan organisasi

SYUKUR

Menunjukkan sikap berterima kasih dan menghargai kejayaan, pencapaian dan anugerah yang diperoleh serta menunjukkan kepuasan terhadap nikmat yang diterima:-

 • Menganggap kerja sebagai satu ibadah
 • Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain untuk kebaikan organisasi
 • Tidak bersikap sombong dan berbangga dengan pangkat yang dimiliki
 • Sabar dan tenang menghadapi masalah
 • Bersikap rendah diri, sentiasa mengucapkan terima kasih dan menunjukkan kepuasan terhadap nikmat yang diterima.