Latihan


Kami menyediakan latihan untuk peserta dalam pelbagai aspek industri ternakan.

 • BERPUSAT
  Penternak boleh memohon latihan yang diadakan di:
 • Institut Veterinar Malaysia, Kluang, Johor  (Tel: 07-7596812)
 • Institut Pengurusan Veterinar (IPV), Cheras  (Tel: 03-87360411)
 • Institut Teknoligi Unggas (ITU) Masjid Tanah, Melaka  (Tel: 06-3841312)
 • Institut Kemajuan Ternakan Ayam (IKTA), Johor Baru  (Tel: 07-2361313)
 • Pusat Latihan Veterinar (PLV) Chermin Kiri, Terengganu  (Tel: 09-8384042)

Brosur mengenai setiap kursus diedarkan. Sila hubungi Pejabat Perkhidmatan Haiwan Daerah yang berhampiran.

Download Borang Kursus

Pegawai dan anggota Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Pahang pula akan mendapat latihan di Pusat Kemahiran Veterinar, Kg. Mahkota, Batu 12 Jalan Gambang, Kuantan.

 • IN- SITU
  Peternak berkenaan akan dijemput menyertai latihan in-situ seperti Sidang Penternak, Seminar dan Bengkel dari masa ke semasa.
 • LAWATAN SAMBIL BELAJAR
  Pelanggan yang terpilih akan juga dijemput untuk mengikuti lawatan sambil belajar bersama pegawai pembimbing. Tujuan lawatan sebegini ialah untuk memberi pendedahan kepada peserta tentang perkara yang berkaitan dengan bidang usaha mereka.
 • KURSUS SIJIL VETERINAR
 
 • Brocur Sijil Veterinar  klik
 • Borang Permohonan Kursus  klik