Khidmat Nasihat & Perundingan


Kami menyediakan perkhidmatan ini dalam semua aspek pengeluaran ternakan dan bidang berkaitan kepada pengusaha sedia ada dan pelabur baru. Kami juga boleh membuat penilaian dan membimbing didalam penyediaan:

  • Kajian Kemungkinan
  • Pelan Perniagaan
  • Pengurusan Ladang
  • Pengurusan Alam Sekitar
  • Perundangan