Jumlah Transaksi Atas Talian Sistem E-Permit2 Tahun 2017

1. Akuan Kebenaran Pindah Masuk (AKPM) 

Jan Feb Mac Apr Mei Jun
62 63  84 75   94  
Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
           

 

2. Akuan Kebenaran Pindah Keluar (AKPK)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun
74 63  83 97   95  
Jul Ogo Sep Okt Nov Dis