Kelab Veterinar Pahang

Sejarah Penubuhan Kelab Veterinar Pahang

Penubuhan KVP bermula dengan Mesyuarat Jawatankuasa Penubuhan Kelab Veterinar Pahang pada 23 Jun 1998. Kehadirannya adalah seramai 13 orang terdiri daripada pelbagai jawatan. Satu Jawatankuasa Penaja telah dipilih untuk penubuhan KVP yang terdiri daripada:

Pengerusi: Dr. Mohamad Azmie bin Zakaria
Timbalan Pengerusi : Dr. Zainor bin Hj. Mohd
Setiausaha: Pn. Zubaidah bt. Abdul Salam
Penolong Setiausaha : En. Mohd Daud bin Musa
Bendahari : Pn. Wan Zarina bt. Che Wan Mohamad Anuar
AJK
En. Kamaruddin bin Abd. Rahman
En. Norman bin Abdul Rahman
En. Abdul Shukor bin Amat
En. Rahamad bin Zainuddin
En. Mohd Supian bin Mohd Nor
En. Ahmad bin Zainal Abidin

Hasil daripada usaha Jawatankuasa ini maka pada 22 Disember 1998 Pendaftar Pertubuhan Malaysia telah meluluskan permohonan penubuhan Kelab Veterinar Pahang dengan nombor pendaftaran 1579. Bermula dari tarikh itu, KVP telah menjalankan kempen untuk mencari ahli seramai mungkin dan pada 20 Februari 1999 Mesyuarat Agong Pertama telah diadakan dengan kehadiran ahli seramai 82 orang.

Logo Kelab:


Ahli Jawatankuasa:

I

AJK KVP SESI 1999 - 2000


Pengerusi : Dr. Mohamad Azmie bin Zakaria
Timb. Pengerusi : Dr. Zainor bin Hj. Mohd
Setiausaha : Zubaidah bt. Abdul Salam
Penolong Setiausaha : Mohd Daud bin Musa
Bendahari : Dr. Suratan bin Kamaruddin

AJK :
Ahmad bin Zainal Abidin

Hj. Abdul Razak bin Salleh
Norman bin Abdul Rahman
Wan Zarina bt. Che Wan Mohamad Anuar
Mohd Azmi bin Mat Daud

Pemeriksa Kira-Kira:
Norawie bin Sulong
Zulkifli bin Sulaiman

II

AJK KVP SESI 2000 - 2001


Pengerusi : Dr. Mohamad Azmie bin Zakaria
Timb. Pengerusi : Dr. Zainor bin Hj. Mohd
Setiausaha : Zubaidah bt. Abdul Salam
Penolong Setiausaha : Osman bin Hj. Wan Bukhari
Bendahari : Wan Zarina bt. Che Wan Mohamad Anuar

AJK :
Dr. Johari bin A. Bakar

Abdul Rahman bin Chek
Tn. Hj. Abd. Razak bin Salleh
Mohd Daud bin Musa
Ahmad bin Zainal Abidin

Pemeriksa Kira-Kira:
Norawie bin Sulong
Zunita bt. Kamaruddin

III

AJK KVP SESI 2001 - 2002


Pengerusi : Dr. Mohamad Azmie bin Zakaria
Timb. Pengerusi : Dr. Zainor bin Hj. Mohd
Setiausaha : Osman bin Hj. Wan Bukhari
Penolong Setiausaha : Ahmad bin Zainal Abidin
Bendahari : Abdul Rahman bin Chek

AJK :
Dr. Johari bin A. Bakar
Hjh. Wan Zarina bt. Che Wan Mohamad Anuar
Osman bin Yusof
Mohd Daud bin Musa
Norman bin Abdul Rahman

Pemeriksa Kira-Kira:
Norawie bin Sulong
Zunita bt. Kamaruddin

IV

AJK KVP SESI 2002 - 2003


Pengerusi : Dr. Mohamad Azmie bin Zakaria
Timb. Pengerusi : Dr. Zainor bin Hj. Mohd
Setiausaha : Ahmad bin Zainal Abidin
Penolong Setiausaha : Hj. Norazlan bin Abdul Jalil
Bendahari : Abdul Rahman bin Chek

AJK :
Norman bin Abdul Rahman

Osman bin Yusof
Janudin bin Ali
Wan Zarina bt. Che Wan Mohamad Anuar
Mohd Daud bin Musa

Pemeriksa Kira-Kira:
Adora bt. Osman
Zariah bt. Mat

V

AJK KVP SESI 2003 - 2004


Pengerusi : Dr. Mohamad Azmie bin Zakaria
Timb. Pengerusi : Dr. Johari bin Hj. A. Bakar
Setiausaha : Hjh. Azizam bt. Wan Abdul Aziz
Penolong Setiausaha : Ahmad bin Zainal Abidin
Bendahari : Khamsiah bt. Buyong

AJK :
Mohtar @ Mokhtar bin Hj. Hussin
Hj. Norazlan bin Abdul Jalil
Osman bin Yusof
Norman bin Abdul Rahman
Mohd Daud bin Musa

Pemeriksa Kira-Kira:
Abdul Rahman bin Chek
Janudin bin Ali

VI

AJK KVP SESI 2004 - 2005


Pengerusi : Dr. Mohamad Azmie bin Zakaria
Timb. Pengerusi : Dr. Johari bin Hj. A. Bakar
Setiausaha : Hjh. Azizam bt. Wan Abdul Aziz
Penolong Setiausaha : Ahmad bin Zainal Abidin
Bendahari : Khamsiah bt. Buyong

AJK :
Dr. Zainor bin Hj. Mohd

Osman bin Yusof
Hj. Norazlan bin Abdul Jalil
Rozemi bin Ali
Mohd Daud bin Musa

Pemeriksa Kira-Kira:
Roshidi bin Mat Daud
Mohtar @ Mokhtar bin Hj. Hussin

VII

AJK KVP SESI 2005 - 2006


Pengerusi : Dato' Dr. Mohamad Azmie bin Zakaria
Timb. Pengerusi : Dr. Johari bin Hj. A. Bakar
Setiausaha : Abdul Harith bin Abdul Kadir
Penolong Setiausaha : Ahmad bin Zainal Abidin
Bendahari : Khamsiah bt. Buyong

AJK :
Dr. Zainor bin Hj. Mohd
Osman bin Yusof
Zariah bt. Mat
Mohd Khairuddin bin Ismail
Mohd Daud bin Musa

Pemeriksa Kira-Kira:
Hj. Norazlan bin Abdul Jalil
Sulaiman bin Mat Saad.

VIII

AJK KVP SESI 2006 - 2007


Pengerusi : Dato' Dr. Mohamad Azmie bin Zakaria
Timb. Pengerusi : Dr. Johari bin Hj. A. Bakar
Setiausaha : Abdul Harith bin Abdul Kadir
Penolong Setiausaha : Ahmad bin Zainal Abidin
Bendahari : Zatamah bt. Yahya

AJK :
Dr. Zainor bin Hj. Mohd
Mohd Azmi bin Mat Daud
Noorlimarlina bt. Ahmad
Norman bin Abdul Rahman
Mohd Daud bin Musa

Pemeriksa Kira-Kira:
Mohd Khairuddin bin Ismail
Janudin bin Ali

IX

AJK KVP SESI 2007 - 2008


Pengerusi : Dato' Dr. Mohamad Azmie bin Zakaria (hingga 1 September 2007)
: Dr. Azahar bin Idris (mulai 17 September 2007)
Timb. Pengerusi : Dr. Johari bin Hj. A. Bakar (hingga 27 Ogos 2007)
: Hj. Norazlan bin Abdul Jalil (mulai 17 September 2007)

Setiausaha : Abdul Harith bin Abdul Kadir
Penolong Setiausaha : Ahmad bin Zainal Abidin
Bendahari : Noorlimarlina bt. Ahmad

AJK :
Nor Aini bt. Md. Hassan

Osman bin Yusof
Mohd Azmi bin Mat Daud
Norman bin Abdul Rahman
Mohd Daud bin Musa

Pemeriksa Kira-Kira:
Zatamah bt. Yahya
Janudin bin Ali

X

 AJK KVP SESI 2008 - 2009

 

Pengerusi : Dr. Azahar bin Idris

Timb. Pengerusi : Tn. Hj. Norazlan bin Abdul Jalil
Setiausaha : Mohamad Khairuddin bin Ismail
Penolong Setiausaha : Ahmad bin Zainal Abidin
Bendahari : Noorlimarlina bt. Ahmad

AJK :

Osman bin Yusof
Mohd Azmi bin Mat Daud
Nor Aini bt. Md. Hassan
Janudin bin Ali
Norman bin Hj. Abdul Rahman

Pemeriksa Kira-Kira:

Abdul Rahman bin Chek
Roshidi bin Mat Daud

XI

AJK KVP SESI 2009 - 2010


Pengerusi : Dr. Azahar bin Idris
Timb. Pengerusi : Dr.Mohd Radzi bin Abdulah
Setiausaha : Mohamad Khairuddin bin Ismail
Penolong Setiausaha : Ahmad bin Zainal Abidin
Bendahari : Noorlimarlina bt. Ahmad

AJK :
Osman bin Yusof
Mohd Azmi bin Mat Daud
Nor Aini bt. Md. Hassan
Norman bin Hj. Abdul Rahman
Azahar bin Ibrahim

Pemeriksa Kira-Kira:
Dr. Hajah Wan Zarina bt. Che Wan Mohamed Anuar

Noorazlan bin Ghazali

XII

AJK KVP SESI 2010 - 2011


Pengerusi : Dato' Dr. Azahar bin Idris (hingga 22 Julai 2010)
: Dato' Dr. Muhammad Safaruddin bin Md. Dawam (mulai 23 Julai 2010)
Timb. Pengerusi : Dr. Hjh. Che Wan Zarina bt. Che Wan Mohamed Anuar
Setiausaha : Mohamad Kahiruddin bin Ismail
Penolong Setiausaha : Ahmad bin Zainal Abidin
Bendahari : Vidyamala bt. Mohamad

AJK :
Nor Aini bt. Md. Hassan

Osman bin Yusof
Mohd Azmi bin Mat Daud
Norman bin Abdul Rahman
Noorazlan bin Ghazali

Pemeriksa Kira-Kira:
Dr. Rohaya bt. Harun
Mohd Afandi bin Ismail

XIII

AJK KVP SESI 2011 - 2012


Pengerusi : Dato' Dr. Muhammad Safaruddin bin Md. dawam
Timb. Pengerusi : Dr.Hjh. Che Wan Zarina bt. Che Wan Mohamed Anuar
Setiausaha : Mohamad Khairuddin bin Ismail
Penolong Setiausaha : Norman bin Abdul Rahman
Bendahari : Vidyamala bt. Mohamad
Penolong Bendahari : Mohd Zainal bin Mohammad Ali

AJK :
Osman bin Yusof
Mohd Azmi bin Mat Daud
Nor Aini bt. Md. Hassan
Ahmad bin Zainal Abidin
Tn. Hj. Mohd Shahbudin bin Zakaria
Syarifah bt. Mohamed

Pemeriksa Kira-Kira:
Roshidi bin Mat Daud

Dr. Mohd Hisham Fariz bin Mohd Amin

XIV

AJK KVP SESI 2012 - 2013


Pengerusi : Dato' Dr. Muhammad Safaruddin bin Md. Dawam
Timb. Pengerusi : Dr.Hjh. Che Wan Zarina bt. Che Wan Mohamed Anuar
Setiausaha : Mohamad Khairuddin bin Ismail
Penolong Setiausaha : Azahar bin Ibrahim
Bendahari : Nor Aini bt. Md. Hassan
Penolong Bendahari : Norman bin Abdul Rahman

AJK :
Osman bin Yusof
Mohd Azmi bin Mat Daud
Noorazlan bin Ghazali
Ahmad bin Zainal Abidin
Mohd Zainal Bin Mohammad Ali
Roshidi bin Mat Daud

Pemeriksa Kira-Kira:
Dr. Nurul Faizah bt. Zainal

Abdul Rahman bin Hassan

 

XIV

AJK KVP SESI 2013 - 2014

 

Pengerusi : Dato' Dr. Muhammad Safaruddin bin Md. Dawam
Timb. Pengerusi : Dr.Wan Safyruddin bin Wan Idris
Setiausaha : Mohamad Khairuddin bin Ismail
Penolong Setiausaha : Norman bin Abdul Rahman
Bendahari : Mohd Zainal bin Mohammad Ali
Penolong Bendahari : Halimah binti Mat

 

AJK :
Osman bin Yusof
Ahmad Ismail bin Muhammad Safian
Khiruddin bin Awang Chik
Nor Aini binti Md Hassan
Nik Musarizan bt. Nik Mustafa
Roshidi bin Mat Daud

Pemeriksa Kira-Kira:

Dr. Wan Zarina bt. Wan Mohamed Annuar
Abdul Harith bin Abdul Kadir

 

XV

AJK KVP SESI 2014 - 2015

 

Pengerusi : Dato' Dr. Muhammad Safaruddin bin Md. Dawam

Timb. Pengerusi : Dr.Wan Safyruddin bin Wan Idris
Setiausaha : Mohamad Khairuddin bin Ismail
Penolong Setiausaha : Mohd Affandi bin Ismail
Bendahari : Halimah binti Mat
Penolong Bendahari : Datin Norela binti Ahmad

AJK :

Norman bin Abdul Rahman
Ahmad Ismail bin Muhammad Safian
Mohd Rapi bin Abd. Rahman
Nor Aini binti Md Hassan
Nik Musarizan bt. Nik Mustafa
Roshidi bin Mat Daud

Pemeriksa Kira-Kira:

Osman bin Jusoh @ Yusof

Abdul Harith bin Abdul Kadir